Jace, Vryn's Prodigy

Spis talii:


Opis:

Wstęp

Deck został złożony głównie pod wygrywanie. Jest to dynamiczne, nieco kontrolne combo. Niebieski kolor, jak wiadomo, jest mocnym kolorem, gdyż posiada mnóstwo narzędzi do kontroli i jest w stanie wygrywać dosyć szybko bez combatu.

Kontrola

Przez początkowe tury zadaniem tego decku jest lekka kontrola poda poprzez kontrowanie jedynie rzeczy niewygodnych dla tego decku - comba innych graczy, inne próby zwycięstwa lub chęci zabicia kierowcy Jace’a. Są różne opcje, typu:

Jak zacząć się kręcić?

W przypadku tego decku, są 2 opcje, aby ostatecznie osiągnąć zwycięstwo:

Storm

Najlepiej rozpocząć storm zagraniem Extraplanar Lens → dowolny untap na landy/permanenty lub High Tide → umiejętność -3 przetransformowanego Jace’a → High Tide → untap landów - w drugim przypadku Islandy zaczną produkować 3 niebieskie many, a to z kolei ułatwi zrobienia jak największego storma. Warto mieć Turnabout/Reality Spasm/opcje drawu (najlepiej Frantic Search)/Time Spiral na ręce, aby można było szybciej zrobić większy storm count. No i najważniejsze jest posiadanie Mind's Desire - jest to jedyna karta w talii posiadająca storm. Najlepiej zagrać ją przy storm count co najmniej 7. Rezultatem końcowym stormowania się ma być znalezienie comba, o czym niżej. Warto wspomnieć, żeby nie próbować się kręcić przy mniej niż 3 landach w stole.

Combo

W tym decku jest kilka opcji na combo:

  • Isochron Scepter + Dramatic Reversal + co najmniej 2 lub 3 many z artefaktów. Imprintując Dramatic Reversal pod Isochron Scepter możemy za stapowanie 2 many odtapować wszystkie nonland permanenty - dzięki temu posiadając 2 many z artefaktów można zrobić nieskończony storm count, a 3 many - nieskończoną manę. Najłatwiejsze combo w zagraniu, biorąc pod uwagę, że wszystko można wyszukać z tutorów (o czym niżej).
  • Palinchron + High Tide/Extraplanar Lens - combo wymagające 2 kart, 4 landów i zagranego dwukrotnie High Tide lub 6 landów i zagranego raz High Tide (i tylko w tym drugim przypadku działa Extraplanar Lens zamiast High Tide). W przypadku 4 landów i High Tide zagranego dwukrotnie możemy zagrać Palinchron za 7, odtapować 4 landy i dodać 12 many do puli, po czym za 4 go cofnąć i za 7 znowu zagrać. Z 11 many mamy 12, więc powtarzając akcję wiele razy otrzymujemy duży storm count i pokaźne ilości many.
  • Palinchron + High Tide/Extraplanar Lens + Phantasmal Image - Phantasmal Image można wyszukać z Muddle the Mixture, więc dosyć łatwo dodać tę kreaturę do comba. Wchodzi wtedy jako kopia Palinchrona i Phantasmal Image (będący kopią Palinchrona) cofa sam siebie. Przy dwukrotnie zagranym High Tide wymaga jedynie 3 landów (2 jeśli chcemy stworzyć nieskończony storm count) lub przy Extraplanar Lens w stole/zagranym raz High Tide wymaga 4 landów (jeśli chcemy zrobić nieskończony storm wystarczą 3).
  • 7 landów + Palinchron + Phantasmal Image - combo działa, jak to opisane wyżej, ale przy 7 landach w stole nie potrzeba nic dodatkowego, tylko te 2 kreatury. Palinchron wchodzi, następnie zagrywamy Phantasmal Image jako kopię Palinchrona, po czym Phantasmal Image wraca sam siebie - z 6 many generuje 7, dzięki czemu zawsze wyjdziemy na +1. Efektem jest nieskończona mana i storm count.

Jednak samym dużym stormem i nieskończoną maną nie da się wygrać… Przejdźmy więc do właściwych winconów.

Wincony

Deck jest w stanie wygrać dobierając całą bibliotekę dzięki kilku kartom: Blue Sun's Zenith, Stroke of Genius, Staff of Domination lub Sensei's Divining Top (to ostatnie tylko w przypadku comba Isochron Scepter + Dramatic Reversal - tapujemy Topa, w odpowiedzi rzucamy Reversal spod Sceptera, odtapowujemy Topa i ponownie go tapujemy. Powtarzamy tę akcję tyle razy, ile jest kart w bibliotece) posiadając nieskończoność many oraz Mind's Desire posiadając dosyć duży storm count. Wygrać grę może Laboratory Maniac, ale także wymuszenie dobrania całego decku przez rywali dzięki kartom, które pozwalają na draw X kart przez dowolnego gracza (Blue Sun's Zenith lub Stroke of Genius).

Tutory

Aby ułatwić odpalenie powyższych combo, deck posiada znaczną ilość tutorów:

Podsumowanie

Jace, Vryn's Prodigy // Jace, Telepath Unbound jest niezastąpionym dowódcą w tym decku. Podwójne castowanie danej karty pozwala osiągnąć niesamowity efekt i przyspieszyć grę.